Wochenmenü

Von Montag - Freitag leckere Menüs

Wochenmenü 24.09.2018-28.09.2018Wochenmenü
Hier finden Sie jeweils unsere leckeren Wochenmenüs
– en Guete

 

Wochenmenü 24.09.2018-28.09.2018